ای خدا...

ساخت وبلاگ

دروغ رو هــمــه مــیــگـــن

امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد

کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدنِ دروغ

خــر هـــم فـــرض بــشـــی

...
نویسنده : ᗰᓮᔕᔕ ૪ᙓḰ♈ᗩ بازدید : 256 تاريخ : پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت: 9:31