گذشت...:

ساخت وبلاگ

ﮔـــﺬﺷﺖ ﮐﺮﺩﻥ من ﺩﻭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻩ : 

ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳــﺘﺖ ﺩﺍﺭم ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺖ ﻣﯿﮕﺬﺭم .... 

ﯾﺎ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﭼﺸمم ﺍﻓﺘــﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ

ﺧــﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫــﺖ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭم.... 

من ﺣـــﺪ ﻭﺳــﻂ ﻧـــﺪﺍﺭم.... 

وقتی خوب بودم !

از خوب ها و خوب بودن . . . خوبی نديدم . . .

حالا هيچ بدی از بدی نديدم . . . که بد شدم .

...
نویسنده : ᗰᓮᔕᔕ ૪ᙓḰ♈ᗩ بازدید : 235 تاريخ : پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت: 9:26