بعضیا...

ساخت وبلاگ

  بٌعُـضٌیــﺂ هُیـچٌــوُقٌــتٌ گٌــرٌُسٌنُـهُ نُـمُـیمُـوُنُـنُ

چٌــوُنُ هُـمُیـشُــهُ حٌــسٌرٌُتٌ مُــارٌُوُ مُیـخٌــوُرٌُنُてんてんてん のデコメ絵文字

http://s2.picofile.com/file/7963856555/06243C302_5.jpg

بٌــهُ بٌعُـضٌــیامُ بٌــایـــכ گٌــفٌ:

وُقٌــتٌـی یــهُ نُــفٌــرٌُوُ ـכوُسٌ ـכارٌُی بٌــرٌُا بٌــقٌـیهُ نُـــمُـازٌ مُــــیــتٌ بٌــخٌـوُنُ キラキラ のデコメ絵文字

 بِـــهـ بَـعضـیـآ بآسـ گُفـت:  فِــــــکـــ نِــــکُـــن {خــآصـــی}

 شُـــمآ واسِـــه مـــآ هَمـــون کــآسِهـ {مــآستــی}

پُــشــتــِ ســَــر مــآ {حـَـرفـــ }زیــآده

بــی خــیــآل . . .

مـَـــردم رآجـِــبـــ { آرزوهــآشـُــون} زیـآد حــَــرفــــ مــیــزَنــَن

 アメリカン・個性的 のデコメ絵文字 از مــَن وَفــای زَنانـه مـــیــخــواهـَــد کـَسی کـه غِـیـرَت مـَــردانه نــَــدارد !

アメリカン・個性的 のデコメ絵文字 دُرســتــه کــهــ مــآ خـُوبــ نــیســتیــم وَلــی مـِثــ بــَعــضــیــآ لـَجـَنِ تــو جُــوبـــ نــیســتیم!!

アメリカン・個性的 のデコメ絵文字 قَــلــبی کــهــ هــَــرجـآ گــیــر کـــنــه قــَلــب نــیــس کـه ، قُــلآبــه . . .

...
نویسنده : ᗰᓮᔕᔕ ૪ᙓḰ♈ᗩ بازدید : 355 تاريخ : شنبه 20 دی 1393 ساعت: 16:03