آیـــَـنــבه....

ساخت وبلاگ

  آیـــَـنــבه ای خـــوآهـَم سـآخت کـِﮧ 

 

گـُـذشـــته ام جلویــَــش زآنـو بزنـَـــב 

 

قرآر نیـــسـْت مـَن هم בل کســـے בیگـَر رآ بشـْـــکنـَم 

 

بر عـــکس کســـے رآ کـِﮧ وآرב زندگــیـَــم میشـــوב

 

آنقــَــבر خـــوشــْــبـَخت مـے کـــنـَـم کـِﮧ    

 

بـﮧ هر روزی کـِﮧ جای او نیستـــے بر خـــوבت لـَعــنـَت بـِفرستــے 

 

...
نویسنده : ᗰᓮᔕᔕ ૪ᙓḰ♈ᗩ بازدید : 338 تاريخ : پنجشنبه 11 دی 1393 ساعت: 9:39