میگی مهم نیست.....

ساخت وبلاگ

 

ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …


 اـᓄـا وᓆـتے اـωــᓄـشو ᓄـے شنوے
 
 כاغ כلت تازہ ᓄـیشـہ !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا تا بهش ؋ـڪر ᓄـے ڪنے ،
 
 اشڪ توے چشـᓄـات جـᓄـع ᓄـے شـہ !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا כر تنهایے هـᓄـش باهاش حر؋ ᓄـے زنے !…
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا بعضے وᓆـتا כـωـتت ᓄـیرہ رو شـᓄـارش …
 
 ڪـہ زنگ بزنے ، نزنے ، بزنے ، نزنے !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا כلت ᓄـیـᓘـواـכ بازᓄ بهش ؋ـڪر ڪنے !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا כلت واـωــہ صـכاشو ᓘـنـכـہ هاش لڪ زכـہ !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا شبا تا صبح ᓘـوابت نـᓄـے برہ ،
 
 با ᓘـوכت ᓄـیگے یعنے כارہ چیڪار ᓄـیڪنـہ !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 اـᓄـا ᓄـیـכونے چـᓆــכر " ᓄـهـᓄــہ " !
 
 ᓄـے כونے ᓘـیلے כوωـش כارے !
 
 ᓄـیگے ᓄـهـᓄ نیـωـت …
 
 بگو ᓄـهـᓄــہ ؛
 
 اـᓄـا …
 
 نیـωـت ! 

 

...
نویسنده : ᗰᓮᔕᔕ ૪ᙓḰ♈ᗩ بازدید : 285 تاريخ : يکشنبه 7 دی 1393 ساعت: 17:55